Konferencja
Tematyka
Program
Referaty
Zgłoszenia

Stona główna
logo
Konferencja naukowo-techniczna

KOTŁY RUSZTOWE
JAKO JEDNOSTKI WIELOPALIWOWE

Polańczyk n. Soliną,
11 - 14 październik 2005 r.SPIS REFERATÓW

1.
Zastosowanie palników na pył drzewny w kotle OR 32
Instytut Energetyki Warszawa - Tomasz GOLEC, Bartosz ŚWIĄTKOWSKI, Marcin BŁASNOWSKI;
BTK Tarnowskie Góry - Józef WASYLOW;
Energoserwis Lublin - Mieczysław FORNAL

2.
Zamówienia publiczne w energetyce - aspekty formalno-prawne
Konsultant zamówień publicznych, Przemyśl - Ryszard GROŃSKI, Monika RYNCARZ

3.
Obniżanie emisji rtęci ze spalinami przemysłowych kotłów rusztowych
OBRGE Katowice - Krystyna KUBICA, Arkadiusz OWCZAREK

4.
Automatyzacja wodnych kotłów rusztowych oraz ich integracja z instalacjami ciepłowni komunalnych
SOFTECHNIK Sp. z o.o. - Mirosław LOCH

5.
Zmieszanie gorące i zimne w kotłach wodnych
Politechnika Krakowska - Stanisław ŁOPATA

6.
Symulacja pracy kotła rusztowego podczas współspalania węgla i wierzby energetycznej
Politechnika Częstochowska - Waldermar MUSKAŁA, J. KRZYWAŃSKI, Wojciech NOWAK

7.
Wytworzenie i zastosowanie gazu ze zgazowania odpadów meblowych do opalania kotłów rusztowych
Główny Instytut Górnictwa - Katowice - Eugeniusz ORSZULIK

8.
Zanieczyszczenia i korozja w kotłach rusztowych spalających biomasę
Politechnika Śląska Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych - Marek PRONOBIS

9.
Aspekty stosowalności kotłów rusztowych nowej generacji jako źródła ciepła w komunalnych obiektach energetycznych
Politechnika Śląska - Zbigniew RATAJ, Andrzej WALEWSKI

10.
Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania biomasy w kotle rusztowym WCO-80a
Politechnika Częstochowska - Przemysław SZYMANEK, Robert SEKRET, Wojciech NOWAK

11.
Zarządzanie ryzykiem - rozwiązania XXI wieku
Risk Consulting Practice Marsh Sp. z o.o. Warszawa - Janusz SŁOBOSZ

12.
Sposób wyznaczania usypanej wysokości warstwy miału węglowego na ruszcie mechanicznym, wyposażonym w kosz węglowy z podajnikiem bębnowym
FPM S.A., Mikołów - Sławomir SROCZYŃSKI;
PEC Jastrzębie - Norbert BUCHALIK

13.
Przyszłość w lokalnych żródłach energii
Power Electric Sp. z o.o. Bielsko-Biała - Stanisław SZYPUŁA, Dariusz PALICZKA

14.
Aspekty stosowalności kotłów rusztowych nowej generacji jako źródła ciepła w komunal-nych obiektach energetycznych
Politechnika Śląska - Andrzej WALEWSKI, Zbigniew RATAJ

15.
Zagadnienia projektowo-konstrukcyjne związane z dostawą wg Dyrektywy UE kotła OR-27 N dla BTB Berlin
BTK Tarnowskie Góry - Józef WASYLÓW

16.
Pierwszy krajowy kocioł OS3 z paleniskiem ekologicznym do spalania biomasy
CBKK Tarnowskie Góry - Jerzy WAWRZYŃCZYK

17.
Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne współspalania węgla i biomasy w kotłach rusztowych pracujących w układach skojarzonych
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze ? J. ZUWAŁA, J. RAIŃCZAK, P. HRYCKO